Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Đình Ngọ-
dc.contributor.advisorNghiêm, Xuân Thung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2016-05-30T08:24:24Z-
dc.date.available2016-05-30T08:24:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2015). Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11373-
dc.description.abstractSự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, con người đã vô tình dần hủy hoại môi trường sống của mình do các chất thải ra từ các công đoạn sản xuất mà không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGraphen Oxit -- Hấp phụ -- Tổng hợpen_US
dc.subjectKim loại -- Hóa vô cơen_US
dc.titleNghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13en_US
dc.title.alternativeResearch synthesis and absorption capacity of graphene doping transition metal oxidesen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002938.pdf
  • Size : 254,22 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Đình Ngọ-
  dc.contributor.advisorNghiêm, Xuân Thung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2016-05-30T08:24:24Z-
  dc.date.available2016-05-30T08:24:24Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2015). Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11373-
  dc.description.abstractSự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, con người đã vô tình dần hủy hoại môi trường sống của mình do các chất thải ra từ các công đoạn sản xuất mà không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGraphen Oxit -- Hấp phụ -- Tổng hợpen_US
  dc.subjectKim loại -- Hóa vô cơen_US
  dc.titleNghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13en_US
  dc.title.alternativeResearch synthesis and absorption capacity of graphene doping transition metal oxidesen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002938.pdf
  • Size : 254,22 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :