Phân tích đa hình gen điều hòa đáp ứng thuốc corticoids trong điều trị hen phế quản ở trẻ em Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11434Phân tích đa hình gen điều hòa đáp ứng thuốc corticoids trong điều trị hen phế quản ở trẻ em Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11434