Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Ứng Vận-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2016-05-30T16:05:32Z-
dc.date.available2016-05-30T16:05:32Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2014). Đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11480-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của đánh giá, đánh giá hoạt động giảng viên theo chức trách. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.-
dc.format.extent11 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectGiảng viênen_US
dc.subjectHoạt động giảng dạyen_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.titleĐánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách.en_US
dc.title.alternativePerformance Evaluation of University faculty Hoa Binh according to authoritiesen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 05050001841.pdf
  • Size : 185,73 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Ứng Vận-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2016-05-30T16:05:32Z-
  dc.date.available2016-05-30T16:05:32Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2014). Đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11480-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của đánh giá, đánh giá hoạt động giảng viên theo chức trách. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.-
  dc.format.extent11 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectGiảng viênen_US
  dc.subjectHoạt động giảng dạyen_US
  dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
  dc.titleĐánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách.en_US
  dc.title.alternativePerformance Evaluation of University faculty Hoa Binh according to authoritiesen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 05050001841.pdf
  • Size : 185,73 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :