Một số hợp chất phân lập từ rễ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) trồng ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11490Một số hợp chất phân lập từ rễ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) trồng ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11490