Kết quả phẫu thuật cắt nối đại trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11513Kết quả phẫu thuật cắt nối đại trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11513