Tìm hiểu công nghệ ảo hóa và đề xuất mô hình triển khai cho các đơn vị vừa và nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11574Tìm hiểu công nghệ ảo hóa và đề xuất mô hình triển khai cho các đơn vị vừa và nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11574