Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCồ, Thị Thùy Vân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Thùy-
dc.contributor.authorTrịnh, Tam Kiệt-
dc.date.accessioned2016-05-31T05:05:36Z-
dc.date.available2016-05-31T05:05:36Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationCồ, T. T. V., Nguyễn, T. B. T., Trịnh, T. K. (2009). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG NẤM NGỌC CHÂM HYPSIZYGUS MARMOREUS SINGER. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 5, tr. 23-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11581-
dc.description.abstractChi nấm Ngọc Châm Hypsizygus Singer 1947 mới được tách ra từ chi Lyophylum trước kia thuộc họ Tricholomataceae, hiện nay được Kirk và các tác giả khác xếp vào họ Lyophylaceae, gồm 3 loài nấm phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới Bắc bán cầu. Nấm Ngọc Châm Hypsizygus marmoreus Singer là một loại nấm ăn có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao, được người tiêu dùng ở nhiều nước rất ưa chuộng. Loài nấm này được trồng đầu tiên ở Trung Quốc sau đó được trồng ở Nhật Bản, các nước Bắc Mỹ và Châu Âu. Ở VIệt Nam, việc nghiên cứu, ứng dụng loài nấm này trong sản xuất còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi trồng nấm Ngọc Châm là cơ sở cho việc định hướng để chọn tạo giống nấm và triển khai sản xuất trong điều kiện nuôi trồng nước ta.en_US
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học-
dc.subjectnấm Ngọc Châm Hypsizygus Singeren_US
dc.subjectchi Lyophylumen_US
dc.subjectBắc bán cầuen_US
dc.subjectgiá trị dinh dưỡng và dược liệuen_US
dc.titleNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG NẤM NGỌC CHÂM HYPSIZYGUS MARMOREUS SINGERen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCồ, Thị Thùy Vân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Thùy-
dc.contributor.authorTrịnh, Tam Kiệt-
dc.date.accessioned2016-05-31T05:05:36Z-
dc.date.available2016-05-31T05:05:36Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationCồ, T. T. V., Nguyễn, T. B. T., Trịnh, T. K. (2009). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG NẤM NGỌC CHÂM HYPSIZYGUS MARMOREUS SINGER. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 5, tr. 23-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11581-
dc.description.abstractChi nấm Ngọc Châm Hypsizygus Singer 1947 mới được tách ra từ chi Lyophylum trước kia thuộc họ Tricholomataceae, hiện nay được Kirk và các tác giả khác xếp vào họ Lyophylaceae, gồm 3 loài nấm phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới Bắc bán cầu. Nấm Ngọc Châm Hypsizygus marmoreus Singer là một loại nấm ăn có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao, được người tiêu dùng ở nhiều nước rất ưa chuộng. Loài nấm này được trồng đầu tiên ở Trung Quốc sau đó được trồng ở Nhật Bản, các nước Bắc Mỹ và Châu Âu. Ở VIệt Nam, việc nghiên cứu, ứng dụng loài nấm này trong sản xuất còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi trồng nấm Ngọc Châm là cơ sở cho việc định hướng để chọn tạo giống nấm và triển khai sản xuất trong điều kiện nuôi trồng nước ta.en_US
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học-
dc.subjectnấm Ngọc Châm Hypsizygus Singeren_US
dc.subjectchi Lyophylumen_US
dc.subjectBắc bán cầuen_US
dc.subjectgiá trị dinh dưỡng và dược liệuen_US
dc.titleNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG NẤM NGỌC CHÂM HYPSIZYGUS MARMOREUS SINGERen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers