Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thanh Tú-
dc.contributor.authorTrịnh, Tam Kiệt-
dc.date.accessioned2016-05-31T06:30:26Z-
dc.date.available2016-05-31T06:30:26Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationHoàng.T.T., Trịnh.T. K. (2009). Nghiên cứu đặc điểm sinh học của Nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (BULL.) FR. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, số 5-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11582-
dc.description.abstractNấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. thuộc chi Lentinus Fr. có khoảng 40 loài phân bố rất rộng, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam mới ghi nhận được khoảng 20 loại. Nấm phễu da báo là một loài nấm mọc hoang dại, rất hay gặp, có thể ăn được khi non, thường được gọi là nấm dai. Đây cũng là đối tượng được dùng để nghiên cứu sinh lý phát triển ở nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới. Việc nghiên cứu sâu hơn về sự mọc, sự hình thành quả thể và đặc điểm sinh hoc của chúng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rõ rệt. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr." nhằm góp phần giải quyết vấn đề này.en_US
dc.format.extent1 p.-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học-
dc.rights© 2016 Graduate University of Science and Technology.-
dc.subjectNấm phễu da báoen_US
dc.subjectSinh học-
dc.subjectDi truyền học-
dc.titleNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thanh Tú-
dc.contributor.authorTrịnh, Tam Kiệt-
dc.date.accessioned2016-05-31T06:30:26Z-
dc.date.available2016-05-31T06:30:26Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationHoàng.T.T., Trịnh.T. K. (2009). Nghiên cứu đặc điểm sinh học của Nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (BULL.) FR. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, số 5-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11582-
dc.description.abstractNấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. thuộc chi Lentinus Fr. có khoảng 40 loài phân bố rất rộng, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam mới ghi nhận được khoảng 20 loại. Nấm phễu da báo là một loài nấm mọc hoang dại, rất hay gặp, có thể ăn được khi non, thường được gọi là nấm dai. Đây cũng là đối tượng được dùng để nghiên cứu sinh lý phát triển ở nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới. Việc nghiên cứu sâu hơn về sự mọc, sự hình thành quả thể và đặc điểm sinh hoc của chúng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rõ rệt. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr." nhằm góp phần giải quyết vấn đề này.en_US
dc.format.extent1 p.-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học-
dc.rights© 2016 Graduate University of Science and Technology.-
dc.subjectNấm phễu da báoen_US
dc.subjectSinh học-
dc.subjectDi truyền học-
dc.titleNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers