Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Tam Kiệt-
dc.contributor.authorTrần, Đông Anh-
dc.contributor.authorDương, Thị Thanh Nga-
dc.contributor.authorThân, Thị Chiển-
dc.contributor.authorLưu, Thanh Huyền-
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Tam Bảo-
dc.date.accessioned2016-05-31T07:31:14Z-
dc.date.available2016-05-31T07:31:14Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationTrịnh, T.K., et al. (2009). Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm phiến chi Schizophyllum Commune FR. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, số 5-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11585-
dc.description.abstractNấm phiến chi còn được gọi là nấm Chân chim, nấm Ve thuộc chi Schizophyllum Fr. (1821), họ Schizophyllaceae có khoảng 5 loài trên toàn thế giới trong đó loài phổ biến nhất là Schizophyllum commune Fr. có khu phân bố toàn thế giới, là đối tượng nghiên cứu sinh lý phát triển, di truyền lý tưởng. Nấm phiến chi còn là loài nấm dược liệu quý, từ đó chiết suất ra chế phẩm Schizophyllan có tác dụng tăng cường điều hòa miễn dịch, góp phần chống ung thư (Wasser). Gần đây những nghiên cứu mới công bố còn cho biết Nấm chân chim ở dạng sợi có thể gây bệnh nguy hiểm trên cơ quan hô hấp của người (Kern et al). Chính vì thế, việc nghiên cứu loài nấm này ở Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đáng kể.en_US
dc.format.extent1 p.-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học-
dc.rights© 2016 Graduate University of Science and Technology.-
dc.subjectNấm phiến chien_US
dc.subjectNấm chân chimen_US
dc.subjectSchizophyllum Fr.en_US
dc.subjectSchizophyllaceaeen_US
dc.subjectSchizophyllum commune Fren_US
dc.titleNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR.en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Tam Kiệt-
dc.contributor.authorTrần, Đông Anh-
dc.contributor.authorDương, Thị Thanh Nga-
dc.contributor.authorThân, Thị Chiển-
dc.contributor.authorLưu, Thanh Huyền-
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Tam Bảo-
dc.date.accessioned2016-05-31T07:31:14Z-
dc.date.available2016-05-31T07:31:14Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationTrịnh, T.K., et al. (2009). Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm phiến chi Schizophyllum Commune FR. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, số 5-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11585-
dc.description.abstractNấm phiến chi còn được gọi là nấm Chân chim, nấm Ve thuộc chi Schizophyllum Fr. (1821), họ Schizophyllaceae có khoảng 5 loài trên toàn thế giới trong đó loài phổ biến nhất là Schizophyllum commune Fr. có khu phân bố toàn thế giới, là đối tượng nghiên cứu sinh lý phát triển, di truyền lý tưởng. Nấm phiến chi còn là loài nấm dược liệu quý, từ đó chiết suất ra chế phẩm Schizophyllan có tác dụng tăng cường điều hòa miễn dịch, góp phần chống ung thư (Wasser). Gần đây những nghiên cứu mới công bố còn cho biết Nấm chân chim ở dạng sợi có thể gây bệnh nguy hiểm trên cơ quan hô hấp của người (Kern et al). Chính vì thế, việc nghiên cứu loài nấm này ở Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đáng kể.en_US
dc.format.extent1 p.-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học-
dc.rights© 2016 Graduate University of Science and Technology.-
dc.subjectNấm phiến chien_US
dc.subjectNấm chân chimen_US
dc.subjectSchizophyllum Fr.en_US
dc.subjectSchizophyllaceaeen_US
dc.subjectSchizophyllum commune Fren_US
dc.titleNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR.en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers