Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Thùy-
dc.contributor.authorNgô, Xuân Nghiễn-
dc.contributor.authorCồ, Thị Thùy Vân-
dc.contributor.authorTrinh, Tam Kiệt-
dc.date.accessioned2016-05-31T07:46:48Z-
dc.date.available2016-05-31T07:46:48Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, Thị Bích Thùy. et al. (2009). Nghiên cứu sự mọc và hình thành quả thể nấm cốc lớn clitiocybe maxima (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉL. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, số 5-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11588-
dc.description.abstractNấm Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr) Quel. thuộc bộ Agaricales (bộ nấm tán), họ Tricholomatacea, là loài nấm ăn ngon, giòn, mùi thơm nhẹ. Nấm Cốc lớn chứa nhiều axit amin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể, hàm lượng axit amin chiếm 16,5% chất khô, hàm lượng lysin đứng đầu trong các loài nấm ăn, hàm lượng protein trong nấm Cốc lớn tương đương với trong nấm hương và nấm kim châm. Ở Việt Nam loài nấm này mới được nhập và đang nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm nhỏ, vì vậy việc đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nhằm đưa loài nấm ăn này ra sản xuất, làm đa dạng hóa các loài nấm ăn là vấn đề cấp thiếten_US
dc.format.extent1 p.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcen_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học số 5-
dc.subjectNấm Clitocybe maximaen_US
dc.subjectAgaricales (bộ nấm tán)en_US
dc.subjectTricholomataceaen_US
dc.subjectNấm Cốc lớnen_US
dc.subjectDi truyền sinh học-
dc.titleNghiên cứu sự mọc và hình thành quả thể nấm cốc lớn clitiocybe maxima (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉLen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Thùy-
dc.contributor.authorNgô, Xuân Nghiễn-
dc.contributor.authorCồ, Thị Thùy Vân-
dc.contributor.authorTrinh, Tam Kiệt-
dc.date.accessioned2016-05-31T07:46:48Z-
dc.date.available2016-05-31T07:46:48Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, Thị Bích Thùy. et al. (2009). Nghiên cứu sự mọc và hình thành quả thể nấm cốc lớn clitiocybe maxima (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉL. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, số 5-
dc.identifier.issn0866-8566-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11588-
dc.description.abstractNấm Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr) Quel. thuộc bộ Agaricales (bộ nấm tán), họ Tricholomatacea, là loài nấm ăn ngon, giòn, mùi thơm nhẹ. Nấm Cốc lớn chứa nhiều axit amin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể, hàm lượng axit amin chiếm 16,5% chất khô, hàm lượng lysin đứng đầu trong các loài nấm ăn, hàm lượng protein trong nấm Cốc lớn tương đương với trong nấm hương và nấm kim châm. Ở Việt Nam loài nấm này mới được nhập và đang nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm nhỏ, vì vậy việc đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nhằm đưa loài nấm ăn này ra sản xuất, làm đa dạng hóa các loài nấm ăn là vấn đề cấp thiếten_US
dc.format.extent1 p.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcen_US
dc.relation.ispartofseriesDi truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học số 5-
dc.subjectNấm Clitocybe maximaen_US
dc.subjectAgaricales (bộ nấm tán)en_US
dc.subjectTricholomataceaen_US
dc.subjectNấm Cốc lớnen_US
dc.subjectDi truyền sinh học-
dc.titleNghiên cứu sự mọc và hình thành quả thể nấm cốc lớn clitiocybe maxima (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉLen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers