Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Xuân Thám-
dc.contributor.authorNguyễn, Lê Quốc Hùng-
dc.contributor.authorĐặng, Ngọc Quang-
dc.contributor.authorĐào, Thị Lương-
dc.date.accessioned2016-05-31T08:08:53Z-
dc.date.available2016-05-31T08:08:53Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationLê, X. T., et al. (2009). Phân tích loài nấm linh chi đen mới được phát hiện ở vườn Quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai- Lâm Đồng. Tạp chí Sinh học, 31(4)-
dc.identifier.issn0866-7160-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11594-
dc.description.abstractHọ Linh chi Ganodermataceae là một họ tương đối trẻ và đang phân hóa, có nhiều loài được định danh khi thì thuộc chi Ganoderma, khi thì thuộc chi Amauroderma. Thực ra nếu phân tích chi tiết cấu tạo của bào tử và thể quả thì có thể nhận thấy có một nhóm loài trung gian giữa hai chi Ganoderma và Amauroderma. Về cơ bản ý tưởng về sự giao hòa của các chi từ thập niên trước đã phân tích trong quá trình phân hóa dạng sống của chúng [16]. Loài nấm linh chi đen - Amauroderma subresinosum (Murr.) Coener cũng hiếm gặp [1,2], được phát hiện lần đầu ở vườn Quốc gia Cát Tiên vào cuối mùa mưa năm 2004, có nhiều nét phân hóa như những dạng trung gian giữa hai chi: Ganoderma và Amauroderma. Trong công trình này, chúng tôi bổ sung các dẫn liệu hình thái giải phẫu các bộ mẫu vật bản địa Việt Nam, mới thu thập trong các đợt khảo sát tại VQG Cát Tiên, kiểm tra danh pháp và lần đầu tiên tiến hành phân tích cấu trúc gien ri-bô-xôm (các vùng chuyên biệt ITS và D), tích hợp các kết quả thu được và thảo luận về hệ thống học phân tử chủng loại phát sinh. Các đặc điểm thành phần hóa sinh đã được phân tích, lần đầu tiên xác định được axit béo và nhiều steron- dẫn chất từ triterpenoit trong loài linh chi này [13].en_US
dc.format.extent2 p.-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesTẠP CHÍ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOLOGY-
dc.subjectNấm Linh chi đenen_US
dc.subjectGanodermataceaeen_US
dc.subjectGanodermaen_US
dc.subjectAmaurodermaen_US
dc.subjectLoài nấm-
dc.subjectLâm Đồng-
dc.titlePHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNGen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Xuân Thám-
dc.contributor.authorNguyễn, Lê Quốc Hùng-
dc.contributor.authorĐặng, Ngọc Quang-
dc.contributor.authorĐào, Thị Lương-
dc.date.accessioned2016-05-31T08:08:53Z-
dc.date.available2016-05-31T08:08:53Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationLê, X. T., et al. (2009). Phân tích loài nấm linh chi đen mới được phát hiện ở vườn Quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai- Lâm Đồng. Tạp chí Sinh học, 31(4)-
dc.identifier.issn0866-7160-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11594-
dc.description.abstractHọ Linh chi Ganodermataceae là một họ tương đối trẻ và đang phân hóa, có nhiều loài được định danh khi thì thuộc chi Ganoderma, khi thì thuộc chi Amauroderma. Thực ra nếu phân tích chi tiết cấu tạo của bào tử và thể quả thì có thể nhận thấy có một nhóm loài trung gian giữa hai chi Ganoderma và Amauroderma. Về cơ bản ý tưởng về sự giao hòa của các chi từ thập niên trước đã phân tích trong quá trình phân hóa dạng sống của chúng [16]. Loài nấm linh chi đen - Amauroderma subresinosum (Murr.) Coener cũng hiếm gặp [1,2], được phát hiện lần đầu ở vườn Quốc gia Cát Tiên vào cuối mùa mưa năm 2004, có nhiều nét phân hóa như những dạng trung gian giữa hai chi: Ganoderma và Amauroderma. Trong công trình này, chúng tôi bổ sung các dẫn liệu hình thái giải phẫu các bộ mẫu vật bản địa Việt Nam, mới thu thập trong các đợt khảo sát tại VQG Cát Tiên, kiểm tra danh pháp và lần đầu tiên tiến hành phân tích cấu trúc gien ri-bô-xôm (các vùng chuyên biệt ITS và D), tích hợp các kết quả thu được và thảo luận về hệ thống học phân tử chủng loại phát sinh. Các đặc điểm thành phần hóa sinh đã được phân tích, lần đầu tiên xác định được axit béo và nhiều steron- dẫn chất từ triterpenoit trong loài linh chi này [13].en_US
dc.format.extent2 p.-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesTẠP CHÍ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOLOGY-
dc.subjectNấm Linh chi đenen_US
dc.subjectGanodermataceaeen_US
dc.subjectGanodermaen_US
dc.subjectAmaurodermaen_US
dc.subjectLoài nấm-
dc.subjectLâm Đồng-
dc.titlePHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNGen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IMBT - Conference Papers