Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Thắng-
dc.date.accessioned2016-06-01T15:45:50Z-
dc.date.available2016-06-01T15:45:50Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, Đ. T. (2013). Hoạt động thông qua bài giảng và hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thời gian qua và các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác này. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN, 1-7-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11675-
dc.description.abstractNhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh là giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng-an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy định. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông thuộc ĐHQGHN. Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ và đạt được thành tích to lớn đó trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, thông qua bài giảng đã giữ vai trò then chốt để nâng cao trình độ năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo. Trung tâm thường xuyên chú trọng và chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ hoạt động thông qua bài giảng, đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung tâm.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectthông qua bài giảngen_US
dc.subjectlấy ý kiến phản hồi từ người họcen_US
dc.subjectnâng cao chất lượng đào tạoen_US
dc.subjectTrung tâmen_US
dc.titleHoạt động thông qua bài giảng và hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thời gian qua và các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác nàyen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN-
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Thắng-
dc.date.accessioned2016-06-01T15:45:50Z-
dc.date.available2016-06-01T15:45:50Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, Đ. T. (2013). Hoạt động thông qua bài giảng và hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thời gian qua và các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác này. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN, 1-7-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11675-
dc.description.abstractNhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh là giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng-an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy định. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông thuộc ĐHQGHN. Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ và đạt được thành tích to lớn đó trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, thông qua bài giảng đã giữ vai trò then chốt để nâng cao trình độ năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo. Trung tâm thường xuyên chú trọng và chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ hoạt động thông qua bài giảng, đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung tâm.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectthông qua bài giảngen_US
dc.subjectlấy ý kiến phản hồi từ người họcen_US
dc.subjectnâng cao chất lượng đào tạoen_US
dc.subjectTrung tâmen_US
dc.titleHoạt động thông qua bài giảng và hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thời gian qua và các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác nàyen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN-
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT