Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Chanh-
dc.date.accessioned2016-06-01T16:05:32Z-
dc.date.available2016-06-01T16:05:32Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, H. C. (2013). Ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo môn GDQP-AN từ niên chế sang đào tạo tín chỉ. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11679-
dc.description.abstractNhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là Giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy đị nh. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, trong suốt 10 năm qua Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP - AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ Chính quy, vừa làm vừa học thuộ c ĐHQGHN, hệ liên thông theo phân luồng của Bộ GD&ĐT.-
dc.format.extent5 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHNen_US
dc.subjectGiáo dục quốc phòng - an ninhen_US
dc.subjectđổi mới phương phápen_US
dc.subjectđào tạo theo niên chếen_US
dc.subjectđào tạo theo tín chỉen_US
dc.titleƯu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo môn GDQP-AN từ niên chế sang đào tạo tín chỉen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN-
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.pdf
  • Size : 233,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Chanh-
  dc.date.accessioned2016-06-01T16:05:32Z-
  dc.date.available2016-06-01T16:05:32Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. C. (2013). Ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo môn GDQP-AN từ niên chế sang đào tạo tín chỉ. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11679-
  dc.description.abstractNhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là Giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy đị nh. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, trong suốt 10 năm qua Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP - AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ Chính quy, vừa làm vừa học thuộ c ĐHQGHN, hệ liên thông theo phân luồng của Bộ GD&ĐT.-
  dc.format.extent5 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHNen_US
  dc.subjectGiáo dục quốc phòng - an ninhen_US
  dc.subjectđổi mới phương phápen_US
  dc.subjectđào tạo theo niên chếen_US
  dc.subjectđào tạo theo tín chỉen_US
  dc.titleƯu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo môn GDQP-AN từ niên chế sang đào tạo tín chỉen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN-
  Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.pdf
  • Size : 233,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :