Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Khải-
dc.date.accessioned2016-06-02T03:51:03Z-
dc.date.available2016-06-02T03:51:03Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, D. K. (2015). Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Khoa Quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, ĐHQGHN. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, 2 tr.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11691-
dc.description.abstractGiáo dục đại học Việt Nam đang ở thời điểm có những thay đổi căn bản về phương thức dạy học. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên trong các trường Đại học ở nước ta không nằm ngoài xu thế đó. Đối với hoạt động dạy học, đòi hỏi chất lượng đội ngũ giảng viên không chỉ phải có phẩm chất đạo đức tốt mà còn cần phải có trình độ nănglực chuyên môn sâu và toàn diện mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. Đảng ta luôn khẳng định đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectchất lượng đội ngũ giảng viênen_US
dc.subjectbồi dưỡngen_US
dc.titleNâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Khoa Quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, ĐHQGHNen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN-
Appears in Collections:CDS - Bài viết khác


 • nang_cao_chat_luong_doi_ngu_giang_vien_o_khoa_quan_su_tru...
  • Size : 132,52 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Duy Khải-
  dc.date.accessioned2016-06-02T03:51:03Z-
  dc.date.available2016-06-02T03:51:03Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, D. K. (2015). Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Khoa Quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, ĐHQGHN. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, 2 tr.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11691-
  dc.description.abstractGiáo dục đại học Việt Nam đang ở thời điểm có những thay đổi căn bản về phương thức dạy học. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên trong các trường Đại học ở nước ta không nằm ngoài xu thế đó. Đối với hoạt động dạy học, đòi hỏi chất lượng đội ngũ giảng viên không chỉ phải có phẩm chất đạo đức tốt mà còn cần phải có trình độ nănglực chuyên môn sâu và toàn diện mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. Đảng ta luôn khẳng định đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectchất lượng đội ngũ giảng viênen_US
  dc.subjectbồi dưỡngen_US
  dc.titleNâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Khoa Quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, ĐHQGHNen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN-
  Appears in Collections:CDS - Bài viết khác


 • nang_cao_chat_luong_doi_ngu_giang_vien_o_khoa_quan_su_tru...
  • Size : 132,52 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :