Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
dc.date.accessioned2016-06-02T03:55:25Z-
dc.date.available2016-06-02T03:55:25Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2014). Vài nét về phẩm chất của "người thầy mặc quân phục". Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, 2 tr.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11692-
dc.description.abstractCái “tài” đó được thể hiện ở tài năng về trí tuệ và tài năng về nghiệp vụ sư phạm. Tài năng sẽ giúp cho người thầy nắm vững và nhuần nhuyễn nội dung hệ thống các kiến thức cơ bản của môn học, khả năng phát triển vấn đề bổ sung vào nội dung bài giảng. Tài năng nghiệp vụ sư phạm thể hiện ở việc áp dụng các phương pháp giảng dạy, khả năng trình bày và khả năng xử lý các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy. Kết hợp giữa nội dung và phương pháp sẽ làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn và có hiệu quả cao, làm cho người học hứng thú, say mê, tránh nhàm chán, đặc biệt là đối với những môn học vốn xưa nay được coi là “khô, khó, khổ” như Giáo dục quốc phòng-an ninh. Từ đó, giúp người học chủ độ ng, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng bài học một cách linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectngười thầyen_US
dc.subjectcái tàien_US
dc.subjectcái đứcen_US
dc.subjectcái tâmen_US
dc.titleVài nét về phẩm chất của "người thầy mặc quân phục"en_US
dc.typeOtheren_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN-
Appears in Collections:CDS - Bài viết khác


 • vai_net_ve_pham_chat_cua.pdf
  • Size : 121,03 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
  dc.date.accessioned2016-06-02T03:55:25Z-
  dc.date.available2016-06-02T03:55:25Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2014). Vài nét về phẩm chất của "người thầy mặc quân phục". Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, 2 tr.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11692-
  dc.description.abstractCái “tài” đó được thể hiện ở tài năng về trí tuệ và tài năng về nghiệp vụ sư phạm. Tài năng sẽ giúp cho người thầy nắm vững và nhuần nhuyễn nội dung hệ thống các kiến thức cơ bản của môn học, khả năng phát triển vấn đề bổ sung vào nội dung bài giảng. Tài năng nghiệp vụ sư phạm thể hiện ở việc áp dụng các phương pháp giảng dạy, khả năng trình bày và khả năng xử lý các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy. Kết hợp giữa nội dung và phương pháp sẽ làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn và có hiệu quả cao, làm cho người học hứng thú, say mê, tránh nhàm chán, đặc biệt là đối với những môn học vốn xưa nay được coi là “khô, khó, khổ” như Giáo dục quốc phòng-an ninh. Từ đó, giúp người học chủ độ ng, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng bài học một cách linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectngười thầyen_US
  dc.subjectcái tàien_US
  dc.subjectcái đứcen_US
  dc.subjectcái tâmen_US
  dc.titleVài nét về phẩm chất của "người thầy mặc quân phục"en_US
  dc.typeOtheren_US
  dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN-
  Appears in Collections:CDS - Bài viết khác


 • vai_net_ve_pham_chat_cua.pdf
  • Size : 121,03 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :