Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViện Công nghệ Thông tin-
dc.date.accessioned2016-06-03T07:59:46Z-
dc.date.available2016-06-03T07:59:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11757-
dc.description.abstractTiêu chuẩn này đề cập về quy trình tạo lập chỉ mục ngược cho tài liệu toàn văn mà đã được quy định kỹ thuật và phương pháp tạo lập chỉ mục trong TCVN II.1.13. Phạm vi của tiêu chuẩn này bao gồm quy trình tạo lập chỉ mục cho tài liệu toàn văn của tài liệu in và tài liệu không in. Thuật ngữ chỉ mục được sử dụng trong tiêu chuẩn này là chỉ mục ngược bao gồm chỉ mục ngược mức tài liệu và chỉ mục ngược mức từ. Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm những vấn đề không được quy định trong TCVN II.1.13.en_US
dc.publisherViện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNen_US
dc.titleTIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC NGƯỢC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN) PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO LẬP CHỈ MỤC CHO TÀI LIỆU TOÀN VĂNen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:ITI - Papers


 • II.5.10 - Quy trinh tao lap chi muc nguoc toan van - Fina...
  • Size : 287,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorViện Công nghệ Thông tin-
  dc.date.accessioned2016-06-03T07:59:46Z-
  dc.date.available2016-06-03T07:59:46Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11757-
  dc.description.abstractTiêu chuẩn này đề cập về quy trình tạo lập chỉ mục ngược cho tài liệu toàn văn mà đã được quy định kỹ thuật và phương pháp tạo lập chỉ mục trong TCVN II.1.13. Phạm vi của tiêu chuẩn này bao gồm quy trình tạo lập chỉ mục cho tài liệu toàn văn của tài liệu in và tài liệu không in. Thuật ngữ chỉ mục được sử dụng trong tiêu chuẩn này là chỉ mục ngược bao gồm chỉ mục ngược mức tài liệu và chỉ mục ngược mức từ. Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm những vấn đề không được quy định trong TCVN II.1.13.en_US
  dc.publisherViện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNen_US
  dc.titleTIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC NGƯỢC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN) PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO LẬP CHỈ MỤC CHO TÀI LIỆU TOÀN VĂNen_US
  dc.typeWorking Paperen_US
  Appears in Collections:ITI - Papers


 • II.5.10 - Quy trinh tao lap chi muc nguoc toan van - Fina...
  • Size : 287,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :