Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thu Hương-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hà-
dc.date.accessioned2016-06-09T07:26:06Z-
dc.date.available2016-06-09T07:26:06Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, T. H. (2016). Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11903-
dc.description.abstractMô tả nhận thức bảo vệ bản thân của học sinh trường tiểu học Vĩnh long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh hóa. Phân tích hoạt động của chương trình: Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học do tổ chức GNI thực hiện. Đánh giá sự thay đổi nhận thức của các em học sinh sau khi các em đƣợc tham gia mô hình Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học của tổ chức GNI. Đề xuất những phương pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của chương trình: Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBảo vệen_US
dc.subjectNhận thứcen_US
dc.subjectHọc sinhen_US
dc.subjectTrường tiểu học Vĩnh Longen_US
dc.titleNâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện)en_US
dc.title.alternativeRaising awareness of protecting themselves of students in Vinh Long primary school, Vinh Loc district Thanh Hoa province - Case study implemented by Good Neighbors International organizationen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 02050004260.pdf
  • Size : 308,99 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thu Hương-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hà-
  dc.date.accessioned2016-06-09T07:26:06Z-
  dc.date.available2016-06-09T07:26:06Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhạm, T. H. (2016). Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11903-
  dc.description.abstractMô tả nhận thức bảo vệ bản thân của học sinh trường tiểu học Vĩnh long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh hóa. Phân tích hoạt động của chương trình: Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học do tổ chức GNI thực hiện. Đánh giá sự thay đổi nhận thức của các em học sinh sau khi các em đƣợc tham gia mô hình Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học của tổ chức GNI. Đề xuất những phương pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của chương trình: Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBảo vệen_US
  dc.subjectNhận thứcen_US
  dc.subjectHọc sinhen_US
  dc.subjectTrường tiểu học Vĩnh Longen_US
  dc.titleNâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện)en_US
  dc.title.alternativeRaising awareness of protecting themselves of students in Vinh Long primary school, Vinh Loc district Thanh Hoa province - Case study implemented by Good Neighbors International organizationen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 02050004260.pdf
  • Size : 308,99 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :