Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Đăng Huệ-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2016-06-14T03:36:49Z-
dc.date.available2016-06-14T03:36:49Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2003). Về pháp luật trọng tài thương mại ở nước ta hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11945-
dc.description.abstractLuận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectKinh tế thị trườngen_US
dc.subjectLuật kinh tếen_US
dc.subjectLuật trọng tài thương mạien_US
dc.subjectPháp luật trọng tài thương mạien_US
dc.subjectTrọng tài thương mạien_US
dc.titleVề pháp luật trọng tài thương mại ở nước ta hiện nayen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00280-Luanvăn.pdf
  • Size : 228,99 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorDương, Đăng Huệ-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2016-06-14T03:36:49Z-
  dc.date.available2016-06-14T03:36:49Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2003). Về pháp luật trọng tài thương mại ở nước ta hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11945-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectKinh tế thị trườngen_US
  dc.subjectLuật kinh tếen_US
  dc.subjectLuật trọng tài thương mạien_US
  dc.subjectPháp luật trọng tài thương mạien_US
  dc.subjectTrọng tài thương mạien_US
  dc.titleVề pháp luật trọng tài thương mại ở nước ta hiện nayen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00280-Luanvăn.pdf
  • Size : 228,99 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :