Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Thắm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
dc.date.accessioned2016-06-14T08:51:30Z-
dc.date.available2016-06-14T08:51:30Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2010). Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnh. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12010-
dc.description.abstractKhái lược về bộ máy hành chính triều Nguyễn và một số nét cơ bản về tổ chức chính quyền triều Minh Mệnh. Tổng quan về châu bản triều Nguyễn và tình hình châu bản triều Minh Mệnh. Cấu trúc nội tại của loại hình châu bản trên cứ liệu châu bản thời Minh Mệnh (1820-1840)en_US
dc.format.extent4 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.subjectChâu bảnen_US
dc.subjectTriều Minh Mệnhen_US
dc.subjectHán nômen_US
dc.titleCấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnhen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050000092.pdf
  • Size : 211,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Văn Thắm-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
  dc.date.accessioned2016-06-14T08:51:30Z-
  dc.date.available2016-06-14T08:51:30Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2010). Cấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnh. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12010-
  dc.description.abstractKhái lược về bộ máy hành chính triều Nguyễn và một số nét cơ bản về tổ chức chính quyền triều Minh Mệnh. Tổng quan về châu bản triều Nguyễn và tình hình châu bản triều Minh Mệnh. Cấu trúc nội tại của loại hình châu bản trên cứ liệu châu bản thời Minh Mệnh (1820-1840)en_US
  dc.format.extent4 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.subjectChâu bảnen_US
  dc.subjectTriều Minh Mệnhen_US
  dc.subjectHán nômen_US
  dc.titleCấu trúc nội tại của loại hình Châu bản trên cứ liệu Châu bản triều Minh Mệnhen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050000092.pdf
  • Size : 211,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :