Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2016-06-15T02:31:05Z-
dc.date.available2016-06-15T02:31:05Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2006). Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12048-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức các TĐKTNN từ mô hình Tổng công ty-
dc.format.extent16 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectMô hình kinh tếen_US
dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
dc.subjectTrung quốcen_US
dc.subjectTập đoàn kinh tếen_US
dc.titleMô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_00916.pdf
  • Size : 218,21 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2016-06-15T02:31:05Z-
  dc.date.available2016-06-15T02:31:05Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2006). Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12048-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức các TĐKTNN từ mô hình Tổng công ty-
  dc.format.extent16 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectMô hình kinh tếen_US
  dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
  dc.subjectTrung quốcen_US
  dc.subjectTập đoàn kinh tếen_US
  dc.titleMô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_00916.pdf
  • Size : 218,21 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :