Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorĐông, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2016-06-15T03:41:06Z-
dc.date.available2016-06-15T03:41:06Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationĐông, T. H. (2005). Đào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12092-
dc.description.abstractVai trò của đào tạo công nhân kỹ thuật trong phát triển nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng đào tạo hệ thống công nhân kỹ thuật trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nêu một số giải pháp về hoàn thiện các trình độ đào tạo trong hệ thống dạy nghề. Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề . Đổi mới nội dung, chương trình dạy nghề theo hướng tiếp cận sản xuất, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, đổi mới phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường đầu tư nguồn tài chính, cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hoá dạy nghềen_US
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectCông nhân kỹ thuậten_US
dc.subjectLao độngen_US
dc.subjectThời kỳ đổi mớien_US
dc.subjectĐào tạo nghềen_US
dc.titleĐào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoáen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_00652.pdf
  • Size : 347,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorĐông, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2016-06-15T03:41:06Z-
  dc.date.available2016-06-15T03:41:06Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationĐông, T. H. (2005). Đào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12092-
  dc.description.abstractVai trò của đào tạo công nhân kỹ thuật trong phát triển nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng đào tạo hệ thống công nhân kỹ thuật trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nêu một số giải pháp về hoàn thiện các trình độ đào tạo trong hệ thống dạy nghề. Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề . Đổi mới nội dung, chương trình dạy nghề theo hướng tiếp cận sản xuất, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, đổi mới phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường đầu tư nguồn tài chính, cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hoá dạy nghềen_US
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectCông nhân kỹ thuậten_US
  dc.subjectLao độngen_US
  dc.subjectThời kỳ đổi mớien_US
  dc.subjectĐào tạo nghềen_US
  dc.titleĐào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoáen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_00652.pdf
  • Size : 347,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :