Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phạm Hùng, 1958--
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2016-06-15T07:52:46Z-
dc.date.available2016-06-15T07:52:46Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2010). Nghiên cứu hoạt động du lịch "Biên Mậu" ở tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12113-
dc.description.abstractKhái quát một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: du lịch, hoạt động "biên mậu", du lịch "biên mậu" và tỉnh Lạng Sơn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn dựa trên sự tổng hợp, phân tích thông tin về hình thức tổ chức, quản lý hoạt động du lịch "biên mậu"; sản phẩm du lịch "biên mậu"; khách du lịch "biên mậu"; qua đó đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong sự phát triển du lịch "biên mậu" ở Lạng Sơn. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn.-
dc.format.extent10 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectLạng Sơnen_US
dc.subjectQuản lý du lịchen_US
dc.titleNghiên cứu hoạt động du lịch "Biên Mậu" ở tỉnh Lạng Sơnen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 02050000257.pdf
  • Size : 410,43 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Phạm Hùng, 1958--
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2016-06-15T07:52:46Z-
  dc.date.available2016-06-15T07:52:46Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2010). Nghiên cứu hoạt động du lịch "Biên Mậu" ở tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12113-
  dc.description.abstractKhái quát một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: du lịch, hoạt động "biên mậu", du lịch "biên mậu" và tỉnh Lạng Sơn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn dựa trên sự tổng hợp, phân tích thông tin về hình thức tổ chức, quản lý hoạt động du lịch "biên mậu"; sản phẩm du lịch "biên mậu"; khách du lịch "biên mậu"; qua đó đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong sự phát triển du lịch "biên mậu" ở Lạng Sơn. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn.-
  dc.format.extent10 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectDu lịchen_US
  dc.subjectLạng Sơnen_US
  dc.subjectQuản lý du lịchen_US
  dc.titleNghiên cứu hoạt động du lịch "Biên Mậu" ở tỉnh Lạng Sơnen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 02050000257.pdf
  • Size : 410,43 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :