Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Văn Ánh-
dc.contributor.authorVõ, Thị Ngọc Giàu-
dc.date.accessioned2016-06-17T02:58:24Z-
dc.date.available2016-06-17T02:58:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationVõ, T. N. G. (2015). Phát triển du lịch làng nghề tại Bến Tre. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecodeĐào tạo thí điểm-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12238-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển du lịch làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 2 làng nghề tiêu biểu ở Bến Tre: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc và làng nghề sản xuất hoa kiểng Sơn Châu. Đề xuất giải pháp phát triển các làng nghề này gắn với hoạt động phát triển du lịch.-
dc.format.extent128 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectDu lịch làng nghềen_US
dc.subjectBến Treen_US
dc.subject.ddc338.4791-
dc.titlePhát triển du lịch làng nghề tại Bến Treen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.licVO-G-
dc.description.degreeDu lịch-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050003345.pdf
  • Size : 404,03 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Luận văn.pdf
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Văn Ánh-
  dc.contributor.authorVõ, Thị Ngọc Giàu-
  dc.date.accessioned2016-06-17T02:58:24Z-
  dc.date.available2016-06-17T02:58:24Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationVõ, T. N. G. (2015). Phát triển du lịch làng nghề tại Bến Tre. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecodeĐào tạo thí điểm-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12238-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển du lịch làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 2 làng nghề tiêu biểu ở Bến Tre: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc và làng nghề sản xuất hoa kiểng Sơn Châu. Đề xuất giải pháp phát triển các làng nghề này gắn với hoạt động phát triển du lịch.-
  dc.format.extent128 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectDu lịch làng nghềen_US
  dc.subjectBến Treen_US
  dc.subject.ddc338.4791-
  dc.titlePhát triển du lịch làng nghề tại Bến Treen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.licVO-G-
  dc.description.degreeDu lịch-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050003345.pdf
  • Size : 404,03 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Luận văn.pdf
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :