Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Việt Hà-
dc.date.accessioned2016-06-22T07:57:13Z-
dc.date.available2016-06-22T07:57:13Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationVũ, V. H. (2005). Hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12395-
dc.description.abstractKhái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập tài chính nói riêng của Việt Nam vào khu vực và thế giớien_US
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectHợp tác kinh tếen_US
dc.subjectKinh tế tài chínhen_US
dc.subjectTiền tệen_US
dc.subjectĐông Áen_US
dc.titleHợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • Hợp tác tài chính.pdf
  • Size : 916,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Việt Hà-
  dc.date.accessioned2016-06-22T07:57:13Z-
  dc.date.available2016-06-22T07:57:13Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationVũ, V. H. (2005). Hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12395-
  dc.description.abstractKhái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập tài chính nói riêng của Việt Nam vào khu vực và thế giớien_US
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectHợp tác kinh tếen_US
  dc.subjectKinh tế tài chínhen_US
  dc.subjectTiền tệen_US
  dc.subjectĐông Áen_US
  dc.titleHợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • Hợp tác tài chính.pdf
  • Size : 916,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :