Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorĐoàn, Thanh Bình-
dc.date.accessioned2016-06-22T09:03:47Z-
dc.date.accessioned2016-06-22T09:03:51Z-
dc.date.available2016-06-22T09:03:47Z-
dc.date.available2016-06-22T09:03:51Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐoàn, T. B. (2015). Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12412-
dc.description.abstractĐể phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hội nhập, tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2020 là tranh thủ lợi thế để phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo động lực phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác của tỉnh. Nếu nguồn thu từ hoạt động nhập khẩu bị giảm sút, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của ngành, của tỉnh. Chính vì vậy đòi hỏi công tác quản lý thuế nhập khẩu phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trong bối cảnh đó, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn”để thực hiện luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế, chương trình định hướng thực hành.-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
dc.subjectQuản lý thuếen_US
dc.subjectCục Hải Quanen_US
dc.subjectThuế nhập khẩuen_US
dc.subjectLạng Sơnen_US
dc.titleQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnen_US
dc.title.alternativeManagement of import duties at the Department of Lang Son Customsen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • luan văn.pdf
  • Size : 308,93 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorĐoàn, Thanh Bình-
  dc.date.accessioned2016-06-22T09:03:47Z-
  dc.date.accessioned2016-06-22T09:03:51Z-
  dc.date.available2016-06-22T09:03:47Z-
  dc.date.available2016-06-22T09:03:51Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐoàn, T. B. (2015). Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12412-
  dc.description.abstractĐể phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hội nhập, tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2020 là tranh thủ lợi thế để phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo động lực phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác của tỉnh. Nếu nguồn thu từ hoạt động nhập khẩu bị giảm sút, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của ngành, của tỉnh. Chính vì vậy đòi hỏi công tác quản lý thuế nhập khẩu phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trong bối cảnh đó, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn”để thực hiện luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế, chương trình định hướng thực hành.-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
  dc.subjectQuản lý thuếen_US
  dc.subjectCục Hải Quanen_US
  dc.subjectThuế nhập khẩuen_US
  dc.subjectLạng Sơnen_US
  dc.titleQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnen_US
  dc.title.alternativeManagement of import duties at the Department of Lang Son Customsen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • luan văn.pdf
  • Size : 308,93 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :