Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Mỹ Duyên-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Thái-
dc.date.accessioned2016-06-23T09:01:31Z-
dc.date.available2016-06-23T09:01:31Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationTrần, Q. T. (2014). Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12520-
dc.description.abstractLuận văn nhận định một số khái niệm, nội dung cơ bản về du lịch, du lịch văn hóa, văn hóa du lịch và một số loại hình du lịch. Khẳng định việc tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa cần có sự hợp tác nghiên cứu, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn của cộng đồng địa phương. Phát triển du lịch văn hóa Bến Tre là việc làm cần thiết. Nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo ra sản phẩm mới phục vụ du khách. Khách du lịch đến Bến Tre có xu hướng tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa của địa phương. Luận văn xây dựng một số tuyến du lịch văn hóa, du lịch văn hóa kết hợp mang tính đặc trưng địa phương phục vụ du khách. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của Bến Tre gắn liền với việc phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng là việc làm tối quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Bến Tre.-
dc.format.extent5 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBến Treen_US
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectDu lịch văn hóaen_US
dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Treen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002083.pdf
  • Size : 221,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Mỹ Duyên-
  dc.contributor.authorTrần, Quốc Thái-
  dc.date.accessioned2016-06-23T09:01:31Z-
  dc.date.available2016-06-23T09:01:31Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationTrần, Q. T. (2014). Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12520-
  dc.description.abstractLuận văn nhận định một số khái niệm, nội dung cơ bản về du lịch, du lịch văn hóa, văn hóa du lịch và một số loại hình du lịch. Khẳng định việc tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa cần có sự hợp tác nghiên cứu, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn của cộng đồng địa phương. Phát triển du lịch văn hóa Bến Tre là việc làm cần thiết. Nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo ra sản phẩm mới phục vụ du khách. Khách du lịch đến Bến Tre có xu hướng tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa của địa phương. Luận văn xây dựng một số tuyến du lịch văn hóa, du lịch văn hóa kết hợp mang tính đặc trưng địa phương phục vụ du khách. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của Bến Tre gắn liền với việc phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng là việc làm tối quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Bến Tre.-
  dc.format.extent5 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBến Treen_US
  dc.subjectDu lịchen_US
  dc.subjectDu lịch văn hóaen_US
  dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Treen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002083.pdf
  • Size : 221,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :