Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống Nanô Cácbon trên đế thép không gỉ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12549Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống Nanô Cácbon trên đế thép không gỉ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12549