Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2016-06-27T02:50:55Z-
dc.date.available2016-06-27T02:50:55Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2006). Bảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12626-
dc.description.abstractTrình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như: Scanner, Trojans, Sniffer. Nêu một số giải pháp bảo mật hệ thống và mạng như: kiểm soát hệ thống, tạo kết nối an toàn, xây dựng hệ thống firewalls, xây dựng chính sách bảo mật. Tìm hiểu hiện trạng hệ thống mạng máy tính, những nhược điểm của mạng thông tin và quy hoạch lại hệ thống mạng Đại học Quốc gia Hà Nội; từ đó xây dựng mô hình bảo mật hệ thống mạng máy tính-
dc.format.extent10 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectAn ninh mạngen_US
dc.subjectBảo mật hệ thốngen_US
dc.subjectMạng máy tính-
dc.titleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tínhen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic621.39 NG-T 2006 / V-L0/01010-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 20700 -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • TitleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính.pdf
  • Size : 299,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2016-06-27T02:50:55Z-
  dc.date.available2016-06-27T02:50:55Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2006). Bảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12626-
  dc.description.abstractTrình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như: Scanner, Trojans, Sniffer. Nêu một số giải pháp bảo mật hệ thống và mạng như: kiểm soát hệ thống, tạo kết nối an toàn, xây dựng hệ thống firewalls, xây dựng chính sách bảo mật. Tìm hiểu hiện trạng hệ thống mạng máy tính, những nhược điểm của mạng thông tin và quy hoạch lại hệ thống mạng Đại học Quốc gia Hà Nội; từ đó xây dựng mô hình bảo mật hệ thống mạng máy tính-
  dc.format.extent10 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectAn ninh mạngen_US
  dc.subjectBảo mật hệ thốngen_US
  dc.subjectMạng máy tính-
  dc.titleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tínhen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic621.39 NG-T 2006 / V-L0/01010-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 20700 -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • TitleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính.pdf
  • Size : 299,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :