Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Thiện-
dc.date.accessioned2015-08-17T02:31:35Z-
dc.date.available2015-08-17T02:31:35Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPhạm, Văn Thiện. (2014). Xây dựng chế định công ty cổ phần một thành viên ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1268-
dc.format.extent4 tr.-
dc.language.isovien
dc.publisherĐHQGHNen
dc.subjectLuật kinh tếen
dc.subjectLuật công tyen
dc.subjectCông ty cổ phần một thành viênen
dc.subjectChế định công tyen
dc.titleXây dựng chế định công ty cổ phần một thành viên ở Việt Namen
dc.title.alternativeto create the instution of one-member joint stock company in Vietnamen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050004388.pdf
  • Size : 254,35 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Thiện-
  dc.date.accessioned2015-08-17T02:31:35Z-
  dc.date.available2015-08-17T02:31:35Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationPhạm, Văn Thiện. (2014). Xây dựng chế định công ty cổ phần một thành viên ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1268-
  dc.format.extent4 tr.-
  dc.language.isovien
  dc.publisherĐHQGHNen
  dc.subjectLuật kinh tếen
  dc.subjectLuật công tyen
  dc.subjectCông ty cổ phần một thành viênen
  dc.subjectChế định công tyen
  dc.titleXây dựng chế định công ty cổ phần một thành viên ở Việt Namen
  dc.title.alternativeto create the instution of one-member joint stock company in Vietnamen
  dc.typeThesisen
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050004388.pdf
  • Size : 254,35 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :