Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Tiến Đạt-
dc.date.accessioned2016-07-11T08:49:50Z-
dc.date.available2016-07-11T08:49:50Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVũ, T. Đ. (2016). Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12784-
dc.description.abstractGiáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân nói chung, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên nói riêng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Chính vì vậy GDQP-ANđã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Bộ chính trị đã có chỉ thị số 12/CT-TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới”. Chính phủ cũng đã có nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 về GDQP AN.-
dc.format.extent6 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lýen_US
dc.subjectSinh viênen_US
dc.subjectHọc tậpen_US
dc.subjectTrung tâm Giáo dục Quốc phòngen_US
dc.titleQuản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòngen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • QUẢN LÝ.pdf
  • Size : 207,94 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Tiến Đạt-
  dc.date.accessioned2016-07-11T08:49:50Z-
  dc.date.available2016-07-11T08:49:50Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationVũ, T. Đ. (2016). Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12784-
  dc.description.abstractGiáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân nói chung, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên nói riêng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Chính vì vậy GDQP-ANđã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Bộ chính trị đã có chỉ thị số 12/CT-TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới”. Chính phủ cũng đã có nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 về GDQP AN.-
  dc.format.extent6 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lýen_US
  dc.subjectSinh viênen_US
  dc.subjectHọc tậpen_US
  dc.subjectTrung tâm Giáo dục Quốc phòngen_US
  dc.titleQuản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòngen_US
  dc.typeArticleen_US
  dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
  Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • QUẢN LÝ.pdf
  • Size : 207,94 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :