Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
dc.date.accessioned2016-07-12T03:43:46Z-
dc.date.available2016-07-12T03:43:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2016). Nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12788-
dc.description.abstractGiáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt trong công tác quốc phòng của Đảng. Muốn nâng cao chất lượng GDQPAN tại các cơ sở giáo dục đại học nói chung và tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), ĐHQGHN nói riêng, một trong những biện pháp quan trọng chính là nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên. Bởi vì để biến những tri thức lĩnh hội được từ hoạt động học trở thành của chính bản thân người học thì nhất thiết phải cần hoạt động tự học. Chính vì vậy tự học có vai trò vô cùng quan trọng. Nó thể hiêṇ s ự chủ động, tích cực, độc lập tìm hiểu, lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng cho mình.-
dc.format.extent8 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTự họcen_US
dc.subjectSinh viênen_US
dc.subjectGiáo dục quốc phòngen_US
dc.titleNâng cao chất lượng tự học cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN.pdf
  • Size : 357,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
  dc.date.accessioned2016-07-12T03:43:46Z-
  dc.date.available2016-07-12T03:43:46Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2016). Nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12788-
  dc.description.abstractGiáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt trong công tác quốc phòng của Đảng. Muốn nâng cao chất lượng GDQPAN tại các cơ sở giáo dục đại học nói chung và tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), ĐHQGHN nói riêng, một trong những biện pháp quan trọng chính là nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên. Bởi vì để biến những tri thức lĩnh hội được từ hoạt động học trở thành của chính bản thân người học thì nhất thiết phải cần hoạt động tự học. Chính vì vậy tự học có vai trò vô cùng quan trọng. Nó thể hiêṇ s ự chủ động, tích cực, độc lập tìm hiểu, lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng cho mình.-
  dc.format.extent8 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTự họcen_US
  dc.subjectSinh viênen_US
  dc.subjectGiáo dục quốc phòngen_US
  dc.titleNâng cao chất lượng tự học cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.typeArticleen_US
  dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, Đại Học Quốc Gia Hà Nội-
  Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT


 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN.pdf
  • Size : 357,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :