Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Đông-
dc.date.accessioned2015-08-17T08:30:25Z-
dc.date.available2015-08-17T08:30:25Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, Tiến Đông. (2015). Nâng cao năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng của Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (SYSTECH). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1288-
dc.description.abstractHệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại SYSTECH đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại SYSTECH-
dc.format.extent6 tr.-
dc.language.isovien
dc.publisherĐHQGHNen
dc.subjectQuản trị kinh doanhen
dc.subjectNăng lực lãnh đạoen
dc.subjectQuản lý điều hànhen
dc.titleNâng cao năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng của Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (SYSTECH)en
dc.title.alternativeAn enhancing Leaders’ influence and motivation capacities in Systechen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050004745.pdf
  • Size : 241,69 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
  dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Đông-
  dc.date.accessioned2015-08-17T08:30:25Z-
  dc.date.available2015-08-17T08:30:25Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, Tiến Đông. (2015). Nâng cao năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng của Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (SYSTECH). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1288-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại SYSTECH đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại SYSTECH-
  dc.format.extent6 tr.-
  dc.language.isovien
  dc.publisherĐHQGHNen
  dc.subjectQuản trị kinh doanhen
  dc.subjectNăng lực lãnh đạoen
  dc.subjectQuản lý điều hànhen
  dc.titleNâng cao năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng của Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (SYSTECH)en
  dc.title.alternativeAn enhancing Leaders’ influence and motivation capacities in Systechen
  dc.typeThesisen
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050004745.pdf
  • Size : 241,69 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :