Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:34:43Z-
dc.date.available2016-08-12T03:34:43Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13052-
dc.description.abstractChiếm khoảng 40% GDP (theo giá so sánh) và hơn 20% lao động trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với …en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectTạp chí Kinh tếen_US
dc.subjectKinh tế Việt Namen_US
dc.titleGia nhập WTO: Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:34:43Z-
dc.date.available2016-08-12T03:34:43Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13052-
dc.description.abstractChiếm khoảng 40% GDP (theo giá so sánh) và hơn 20% lao động trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với …en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectTạp chí Kinh tếen_US
dc.subjectKinh tế Việt Namen_US
dc.titleGia nhập WTO: Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)