Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:37:00Z-
dc.date.available2016-08-12T03:37:00Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13053-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nguồn thu nhập và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam trong thời gian từ 2001 - 2012. Với bộ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình các năm 2006 - 2016, sử dụng phương pháp phân tách hệ số Gini ...en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectNguồn thu nhậpen_US
dc.titlePhân tích hệ thống số Gini theo nguồn thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:37:00Z-
dc.date.available2016-08-12T03:37:00Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13053-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nguồn thu nhập và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam trong thời gian từ 2001 - 2012. Với bộ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình các năm 2006 - 2016, sử dụng phương pháp phân tách hệ số Gini ...en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectNguồn thu nhậpen_US
dc.titlePhân tích hệ thống số Gini theo nguồn thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)