BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN ỨNG DỤNG VÀ MỞ RỘNG ĐỊNH LÍ VIETE

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13058BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN ỨNG DỤNG VÀ MỞ RỘNG ĐỊNH LÍ VIETE

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13058