Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorPhạm, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:47:53Z-
dc.date.available2016-08-12T03:47:53Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13059-
dc.description.abstractAbstract: Trong năm 2004 Đôla Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Xét trên giác độ tỷ giá hối đoái song phương, so với mức trung bình của năm 2003, trong năm 2004 (tính đến ngày 15/12/2004), Đôla Mỹ đã giảm 8,6%...en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectTạp chí Thông tin đối ngoạien_US
dc.titleĐôla Mỹ giảm giá trong năm 2004 nguyên nhân và tác độngen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorPhạm, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:47:53Z-
dc.date.available2016-08-12T03:47:53Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13059-
dc.description.abstractAbstract: Trong năm 2004 Đôla Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Xét trên giác độ tỷ giá hối đoái song phương, so với mức trung bình của năm 2003, trong năm 2004 (tính đến ngày 15/12/2004), Đôla Mỹ đã giảm 8,6%...en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectTạp chí Thông tin đối ngoạien_US
dc.titleĐôla Mỹ giảm giá trong năm 2004 nguyên nhân và tác độngen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)