Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2016-08-15T02:49:42Z-
dc.date.available2016-08-15T02:49:42Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13124-
dc.description.abstractNgay sau khi Thái Lan buộc phải thả nổi đồng Baht (2/7/1997), các nhà kinh tế, chính trị và giới kinh doanh đã đưa ra nhiều phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và dự đoán về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan …en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectKhủng hoảng tiền tệen_US
dc.subjectTạp chí Kinh tế thế giớien_US
dc.titleHiểu như thế nào về cuộc khủng hoảng tiền tệ Thái Lanen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2016-08-15T02:49:42Z-
dc.date.available2016-08-15T02:49:42Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13124-
dc.description.abstractNgay sau khi Thái Lan buộc phải thả nổi đồng Baht (2/7/1997), các nhà kinh tế, chính trị và giới kinh doanh đã đưa ra nhiều phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và dự đoán về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan …en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectKhủng hoảng tiền tệen_US
dc.subjectTạp chí Kinh tế thế giớien_US
dc.titleHiểu như thế nào về cuộc khủng hoảng tiền tệ Thái Lanen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)