Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2016-08-15T02:55:08Z-
dc.date.available2016-08-15T02:55:08Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13130-
dc.description.abstractSự giảm sút của nền kinh tế thế giới có thể có tác động đến nền kinh tế Việt Nam qua nhiều kênh khác nhau (thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ ...). Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này tác giả chỉ xem xét những tác động đó qua 2 kênh chủ yếu…en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectTạp chí Ngân hàngen_US
dc.subjectGiải pháp tiền tệen_US
dc.titleGiải pháp tiền tệ nào cho Việt Nam trước sự suy giảm của nền kinh tế thế giớien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2016-08-15T02:55:08Z-
dc.date.available2016-08-15T02:55:08Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13130-
dc.description.abstractSự giảm sút của nền kinh tế thế giới có thể có tác động đến nền kinh tế Việt Nam qua nhiều kênh khác nhau (thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ ...). Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này tác giả chỉ xem xét những tác động đó qua 2 kênh chủ yếu…en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectTạp chí Ngân hàngen_US
dc.subjectGiải pháp tiền tệen_US
dc.titleGiải pháp tiền tệ nào cho Việt Nam trước sự suy giảm của nền kinh tế thế giớien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)