Nghiên cứu đa hình di truyền của một số gen liên quan tới mức độ đáp ứng thuốc chống đông acenocoumarol trong bệnh nhân sau thay van tim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/133441Nghiên cứu đa hình di truyền của một số gen liên quan tới mức độ đáp ứng thuốc chống đông acenocoumarol trong bệnh nhân sau thay van tim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/133441