Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Bích Liễu-
dc.date.accessioned2016-08-18T04:06:33Z-
dc.date.available2016-08-18T04:06:33Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationTrần, T. B. L. (2007). Bàn về chuẩn của cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Nam. Thông tin quản lý giáo dục số 2 (48), 4-8-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13478-
dc.description.abstractChuẩn là một bộ đo lường chúng ta dùng để xác định cái gì là chấp nhận được. Là mức mong đợi để tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Là những chỉ dẫn thực tế giúp chúng ta duy trì được mục tiêu. Là mục tiêu đặt ra mang tính thách thức nhưng có thể đạt được, trong đó người ta xây dựng khung để đạt được mục tiêu này, …-
dc.language.isovien_US
dc.relation.ispartofseriesThông tin quản lý giáo dục-
dc.subjectchuẩn cán bộen_US
dc.subjectgiáo dụcen_US
dc.titleBàn về chuẩn của cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


 • 142.pdf
  • Size : 342,04 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Bích Liễu-
  dc.date.accessioned2016-08-18T04:06:33Z-
  dc.date.available2016-08-18T04:06:33Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationTrần, T. B. L. (2007). Bàn về chuẩn của cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Nam. Thông tin quản lý giáo dục số 2 (48), 4-8-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13478-
  dc.description.abstractChuẩn là một bộ đo lường chúng ta dùng để xác định cái gì là chấp nhận được. Là mức mong đợi để tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Là những chỉ dẫn thực tế giúp chúng ta duy trì được mục tiêu. Là mục tiêu đặt ra mang tính thách thức nhưng có thể đạt được, trong đó người ta xây dựng khung để đạt được mục tiêu này, …-
  dc.language.isovien_US
  dc.relation.ispartofseriesThông tin quản lý giáo dục-
  dc.subjectchuẩn cán bộen_US
  dc.subjectgiáo dụcen_US
  dc.titleBàn về chuẩn của cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Namen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


 • 142.pdf
  • Size : 342,04 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :