Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorGiáp, Văn Cử-
dc.date.accessioned2016-08-18T07:44:40Z-
dc.date.available2016-08-18T07:44:40Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationGiáp, V. C. (2006). Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13493-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non (XHHGDMN): giới thiệu các quan niệm, bản chất, vai trò và nội dung của công tác XHHGDMN. Nêu lên thực trạng xã hội hóa giáo dục và quản lý công tác XHHGDMN ở Thành phố Bắc Giang. Đánh giá kết qủa và phân tích các ưu- nhược điểm trong việc thực hiện và quản lý công tác XHHGDMN tại đây. Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác XHHGDMN tại thành phố Bắc Giang để thực hiện tốt mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2010 trên các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo việc thực hiện XHHGDMN ở Bắc Giang.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBắc giangen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dục mẫu giáoen_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectXã hội hóa giáo dụcen_US
dc.titleQuản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giangen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_01147.pdf
  • Size : 225,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorGiáp, Văn Cử-
  dc.date.accessioned2016-08-18T07:44:40Z-
  dc.date.available2016-08-18T07:44:40Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationGiáp, V. C. (2006). Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13493-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non (XHHGDMN): giới thiệu các quan niệm, bản chất, vai trò và nội dung của công tác XHHGDMN. Nêu lên thực trạng xã hội hóa giáo dục và quản lý công tác XHHGDMN ở Thành phố Bắc Giang. Đánh giá kết qủa và phân tích các ưu- nhược điểm trong việc thực hiện và quản lý công tác XHHGDMN tại đây. Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác XHHGDMN tại thành phố Bắc Giang để thực hiện tốt mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2010 trên các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo việc thực hiện XHHGDMN ở Bắc Giang.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBắc giangen_US
  dc.subjectGiáo dụcen_US
  dc.subjectGiáo dục mẫu giáoen_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectXã hội hóa giáo dụcen_US
  dc.titleQuản lý công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giangen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_01147.pdf
  • Size : 225,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :