Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thu Thảo-
dc.date.accessioned2016-08-22T04:01:49Z-
dc.date.available2016-08-22T04:01:49Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVũ, T. T. T. (2016). Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13560-
dc.description.abstractLàm rõ thêm lý luận chung vềnông thôn mới và xây dựng nông thôn mới. Phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Gia Bình, Bắc Ninh. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hệu quả quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại Gia Bình, Bắc Ninh.-
dc.format.extent11 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
dc.subjectPhát triển nông thônen_US
dc.subjectGia Bìnhen_US
dc.subjectBắc Ninhen_US
dc.titleXây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.en_US
dc.title.alternativeConstruction of new rural district Gia Binh, Bac Ninh provinceen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050007163.pdf
  • Size : 375,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Thu Thảo-
  dc.date.accessioned2016-08-22T04:01:49Z-
  dc.date.available2016-08-22T04:01:49Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationVũ, T. T. T. (2016). Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13560-
  dc.description.abstractLàm rõ thêm lý luận chung vềnông thôn mới và xây dựng nông thôn mới. Phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Gia Bình, Bắc Ninh. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hệu quả quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại Gia Bình, Bắc Ninh.-
  dc.format.extent11 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
  dc.subjectPhát triển nông thônen_US
  dc.subjectGia Bìnhen_US
  dc.subjectBắc Ninhen_US
  dc.titleXây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.en_US
  dc.title.alternativeConstruction of new rural district Gia Binh, Bac Ninh provinceen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050007163.pdf
  • Size : 375,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :