Một số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenem

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13562Một số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenem

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13562