Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Huy Hoàng-
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorPhạm, Duy Thái-
dc.date.accessioned2016-08-22T04:03:36Z-
dc.date.available2016-08-22T04:03:36Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPhạm, D. T. (2015). Một số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenem. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13562-
dc.description.abstractNhiễm khuẩn bệnh viện. Kháng khuẩn và sự đề kháng kháng sinh vi khuẩn. Kháng sinh nhóm carbapenem. Thực trạng kháng kháng sinh của các vi khuẩn Gram âm hiện nay. Đặc điểm vi sinh vật học và tình trạng kháng kháng sinh của A. baumannii. Các kết quả đạt được: Mô tả thực trạng kháng kháng sinh của các chủng A. baumannii kháng carbapenem phân lập tại 3 bệnh viện Việt Đức, Thanh Nhàn, Xanh Pôn; Phát hiện tỉ lệ vi khuẩn A. baumannii kháng carbapenem gen NDM-1; Xác định một số đặc tính sinh học phân tử của vi khuẩn A. baumannii mang gen NDM-1.-
dc.format.extent19 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectVi sinh vật họcen_US
dc.subjectVi khuẩnen_US
dc.subjectNhiễm khuẩnen_US
dc.subjectChủng Acinetobacter baumanniien_US
dc.titleMột số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenemen_US
dc.title.alternativeSome characteristic of Carbapenem - resistant Acinetobacter baumannii carrying NDM-1 cause hospital infectionen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002756.pdf
  • Size : 942,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Huy Hoàng-
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorPhạm, Duy Thái-
  dc.date.accessioned2016-08-22T04:03:36Z-
  dc.date.available2016-08-22T04:03:36Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationPhạm, D. T. (2015). Một số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenem. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13562-
  dc.description.abstractNhiễm khuẩn bệnh viện. Kháng khuẩn và sự đề kháng kháng sinh vi khuẩn. Kháng sinh nhóm carbapenem. Thực trạng kháng kháng sinh của các vi khuẩn Gram âm hiện nay. Đặc điểm vi sinh vật học và tình trạng kháng kháng sinh của A. baumannii. Các kết quả đạt được: Mô tả thực trạng kháng kháng sinh của các chủng A. baumannii kháng carbapenem phân lập tại 3 bệnh viện Việt Đức, Thanh Nhàn, Xanh Pôn; Phát hiện tỉ lệ vi khuẩn A. baumannii kháng carbapenem gen NDM-1; Xác định một số đặc tính sinh học phân tử của vi khuẩn A. baumannii mang gen NDM-1.-
  dc.format.extent19 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectVi sinh vật họcen_US
  dc.subjectVi khuẩnen_US
  dc.subjectNhiễm khuẩnen_US
  dc.subjectChủng Acinetobacter baumanniien_US
  dc.titleMột số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenemen_US
  dc.title.alternativeSome characteristic of Carbapenem - resistant Acinetobacter baumannii carrying NDM-1 cause hospital infectionen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002756.pdf
  • Size : 942,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :