Vai trò vốn con người trong sinh kế bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13614Vai trò vốn con người trong sinh kế bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13614