Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorDương, Thị Phương-
dc.date.accessioned2016-08-29T08:57:28Z-
dc.date.available2016-08-29T08:57:28Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationDương, T. P. (2015). Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13866-
dc.description.abstractChương 1. Tổng quan tài liệu về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở người; Moraxella catarrhalis và bệnh viêm đường hô hấp trên; chất kháng sinh; cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Chương 2. Nguyên liệu và phương pháp. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Hoạt tính kháng Moraxella catarrhalis của dịch lên men quả táo mèo; tuyển chọn chủng vi sinh vật; điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và hoạt tính kháng khuẩn; Tách chiết chất kháng khuẩn từ dịch chiết táo mèo và dịch lên men vi khuẩn; tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ dịch chiết quả táo mèo; nghiên cứu một số công thức lên men quả táo mèo-
dc.format.extent16 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectVi sinh vật họcen_US
dc.subjectVi khuẩnen_US
dc.subjectDịch lên menen_US
dc.subjectVi khuẩn gây viêm đường hô hấp trênen_US
dc.titleNghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docyniaen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002458.pdf
  • Size : 581,58 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorDương, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2016-08-29T08:57:28Z-
  dc.date.available2016-08-29T08:57:28Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationDương, T. P. (2015). Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13866-
  dc.description.abstractChương 1. Tổng quan tài liệu về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở người; Moraxella catarrhalis và bệnh viêm đường hô hấp trên; chất kháng sinh; cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Chương 2. Nguyên liệu và phương pháp. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Hoạt tính kháng Moraxella catarrhalis của dịch lên men quả táo mèo; tuyển chọn chủng vi sinh vật; điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và hoạt tính kháng khuẩn; Tách chiết chất kháng khuẩn từ dịch chiết táo mèo và dịch lên men vi khuẩn; tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ dịch chiết quả táo mèo; nghiên cứu một số công thức lên men quả táo mèo-
  dc.format.extent16 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectVi sinh vật họcen_US
  dc.subjectVi khuẩnen_US
  dc.subjectDịch lên menen_US
  dc.subjectVi khuẩn gây viêm đường hô hấp trênen_US
  dc.titleNghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docyniaen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002458.pdf
  • Size : 581,58 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :