Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Tiến Dũng-
dc.date.accessioned2016-09-07T08:30:28Z-
dc.date.available2016-09-07T08:30:28Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBùi, T. D. (2015). Xây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu trong lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại trại giam Yên Hạ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14025-
dc.description.abstractTổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nơi đóng quân. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về biến đổi khí hậu (BĐKH)(Khái niệm, nguyên nhân, bản chất, tác động và các giải pháp ứng phó). Đề xuất xây dựng chương trình truyền thông trong lực lượng công an trại giam về BĐKH nhằm đảm bảo toàn thể cán bộ chiến sĩ sẽ được cung cấp kiến tức, thông tin cơ bản về BĐKH-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBiến đổi khí hậuen_US
dc.subjectTruyền thôngen_US
dc.subjectCông anen_US
dc.subjectTrại giamen_US
dc.titleXây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu trong lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại trại giam Yên Hạen_US
dc.title.alternativeCommunication programs of construction on climate change in the police force at cell houses through a pilot model in Yen Ha (Huy Ha Commune, Phu Yen Distric, Son La Province)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 01050002478.pdf
  • Size : 112,66 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorBùi, Tiến Dũng-
  dc.date.accessioned2016-09-07T08:30:28Z-
  dc.date.available2016-09-07T08:30:28Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationBùi, T. D. (2015). Xây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu trong lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại trại giam Yên Hạ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14025-
  dc.description.abstractTổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nơi đóng quân. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về biến đổi khí hậu (BĐKH)(Khái niệm, nguyên nhân, bản chất, tác động và các giải pháp ứng phó). Đề xuất xây dựng chương trình truyền thông trong lực lượng công an trại giam về BĐKH nhằm đảm bảo toàn thể cán bộ chiến sĩ sẽ được cung cấp kiến tức, thông tin cơ bản về BĐKH-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBiến đổi khí hậuen_US
  dc.subjectTruyền thôngen_US
  dc.subjectCông anen_US
  dc.subjectTrại giamen_US
  dc.titleXây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu trong lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại trại giam Yên Hạen_US
  dc.title.alternativeCommunication programs of construction on climate change in the police force at cell houses through a pilot model in Yen Ha (Huy Ha Commune, Phu Yen Distric, Son La Province)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 01050002478.pdf
  • Size : 112,66 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :