Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorĐoàn, Tiến Trung-
dc.date.accessioned2016-09-13T03:00:56Z-
dc.date.available2016-09-13T03:00:56Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐoàn, T. T. (2015). Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Nam Định theo định hướng phát triển năng lực. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14176-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập (KQHT) của học sinh theo định hướng phát triển năng lực tại các trường THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh và các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh theo định hướng phát triển năng lực tại các trường THCS thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định và nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh các trường THCS thành phố Nam Định theo định hướng phát triển năng lực.-
dc.format.extent19 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dục trung họcen_US
dc.subjectKiểm tra đánh giáen_US
dc.subjectKết quả học tậpen_US
dc.titleQuản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Nam Định theo định hướng phát triển năng lựcen_US
dc.title.alternativeManagement of testing and evaluation the results of pupils’ study at Nam Dinh junior high schools in accordance with the capability development orientation.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 05050002432.pdf
  • Size : 446,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorĐoàn, Tiến Trung-
  dc.date.accessioned2016-09-13T03:00:56Z-
  dc.date.available2016-09-13T03:00:56Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐoàn, T. T. (2015). Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Nam Định theo định hướng phát triển năng lực. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14176-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập (KQHT) của học sinh theo định hướng phát triển năng lực tại các trường THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh và các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh theo định hướng phát triển năng lực tại các trường THCS thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định và nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh các trường THCS thành phố Nam Định theo định hướng phát triển năng lực.-
  dc.format.extent19 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectGiáo dục trung họcen_US
  dc.subjectKiểm tra đánh giáen_US
  dc.subjectKết quả học tậpen_US
  dc.titleQuản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Nam Định theo định hướng phát triển năng lựcen_US
  dc.title.alternativeManagement of testing and evaluation the results of pupils’ study at Nam Dinh junior high schools in accordance with the capability development orientation.en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 05050002432.pdf
  • Size : 446,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :