Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Bích Liễu-
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2016-09-13T03:42:12Z-
dc.date.available2016-09-13T03:42:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, A. T. (2015). Quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14200-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học. Khảo sát thực trạng công tác quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.-
dc.format.extent15 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGiáo dục họcen_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.subjectTrường trung học cơ sởen_US
dc.titleQuản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.title.alternativeIT application management in teaching at Ngo Tat To Secondary School, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 05050002454.pdf
  • Size : 443,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Bích Liễu-
  dc.contributor.authorNguyễn, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2016-09-13T03:42:12Z-
  dc.date.available2016-09-13T03:42:12Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, A. T. (2015). Quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14200-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học. Khảo sát thực trạng công tác quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.-
  dc.format.extent15 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGiáo dục họcen_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
  dc.subjectTrường trung học cơ sởen_US
  dc.titleQuản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minhen_US
  dc.title.alternativeIT application management in teaching at Ngo Tat To Secondary School, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 05050002454.pdf
  • Size : 443,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :