Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của loài Hương thảo Rosmarinus officinalis L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142073Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của loài Hương thảo Rosmarinus officinalis L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142073